Среда, 19.02.2020, 04:31
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS


                                   Красноармейский центр социальной реабилитации  детей-инвалидов  "Милосердие"                                     

Каталог файлов

Главная » Файлы » страничка учителя-логопеда

Система дихальних вправ (частина 2)
29.08.2013, 15:57

 ОРІЄНТОВНІ ВПРАВИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ

 "Годинник". Стати, ноги розставити, руки опустити. Розмахуючи прямими руками вперед, назад, у сторони, промовляти:

 "Цок-цок". (10-12 разів).

Ускладнення: в. п. — руки в боки; обертаючи ту­луб правобіч-лівобіч, промовляти: "Цок-цок"(6-8 разів).

 "Сурмач". Сісти на стілець, п'ясті рук стиснути й під­няти вгору. Повільно видихаючи, голосно вимовляти: "Пф-ф-ф-ф". (4-5 разів).

 "Помахай крилами, як півник". Стати прямо, ноги нарізно, руки опустити. Підняти руки в сторони, а потім плеснути ними по стегнах. Видихаючи, промовляти: "Ку-ку-ріку". (10-12 разів).

 "Каша кипить". Сісти, одну руку покласти на живіт, другу —на груди. Втягнути живіт і, набираючи повітря в груди, вдихнути; опустити руки й, випускаючи повітря та випинаючи живіт, видихнути. Під час видиху голосно ви­мовляти: "Ф-ф-ф". (3-4 рази). 

"Потяг". Ходити по кімнаті або на місці, змінно руха­ючи руками й промовляючи: "Чух-чух-чух"(у швидкому й повільному темпі). (10-12 с).

 "На турніку". Стати, ноги нарізно, гімнастичну пали­цю тримати перед собою. Підняти палицю вгору, стати на пальці, опустити палицю назад на лопатки й зробити довгий видих, вимовляючи: "Ф-ф-ф". (3-4 рази).

 "Насос”, Стати прямо, ноги нарізно, руки вздовж ту­луба. Вдихнути, потім нахилитися вбік. Видихнути, ков­заючи руками по тулубу й голосно вимовляючи: "С-с-с-с-с". Випростатися — вдихнути, нахилитись у протилежний бік, повторюючи вимову звука. (6-8 ра­зів). Поступово пришвидшувати й уповільнювати темп з одночасною швидкою звуковимовою.

 "Регулювальник". Стати, ноги поставити на ширину плечей, одну руку підняти вгору, Другу відвести вбік. Вдихнути через ніс, потім змінити положення рук, по­довжено видихаючи й вимовляючи: "Р-р-р-р". (4-5 разів).

 "Летять м'ячі". Стати, руки з м'ячем підняти вгору. Кидати м'яч уперед, подовжено вимовляючи під час ви­диху: "У-у-у-ух". (5-6 разів).

 "Маятник". Стати, ноги поставити на ширину пле­чей, палицю тримати за спиною на рівні нижніх кутів лопаток. Нахиляти тулуб уперед, убік. Нахиляючись, ви­дихати й водночас вимовляти: "У-у-у-у-ух". (3-4 нахили в кожний бік).

 "Лижники". Імітувати ходьбу на лижах. Видихати че­рез ніс, вимовляючи: "Ш-ш-ш-ш". (1,5-2 хв).

 "Гуси летять". Повільно ходити по залі. На вдих під­няти руки в сторони, на видих опустити їх донизу, по­довжено промовляючи: Та-га-га". (1-2 хв).


 ІГРИ НА РОЗВИТОК ДИХАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЮ ЛЕГЕНІВ

 "Король вітрів" Мета: формувати в дітей валеологічні знання.

 Завдання: тренувати навички правильного носо­вого дихання, зміцнювати м'язи обличчя.

Правила гри: діти розпочинають змагання на сиг­нал вихователя.

Матеріал: паперові вертушки або кульки на нитці.

 Хід гри

Ведучий розповідає: "Зібралися якось вітри зусібіч сві­ту й засперечалися, хто з них найдужчий. Далі влашту­вали змагання: який же вітер з-поміж них дме найсиль-н/ше?"Д\т\л по двоє дмуть на вертушку (перемагає той, чия вертушка довше кру­титься; або той, чия підвї= шена на нитці кулька під­летить найвище (три спроби). Ведучий застері­гає: коли дмухаєш, повітря вдихається через ніс і різ­ко видихається через рот.

З кожної команди обирають найвправнішого, й ці ді­ти змагаються між собою. Переможець стає "королем вітрів".

 "Чия кулька далі"

Мета: формувати в дітей дбайливе ставлення до власного здоров'я.

Завдання : зміцнювати коловий м'яз рота, трену­вати правильне носове дихання, коли губи спокійно зім­кнуті.

Правила гри: перемагає той, чия кулька за три спроби відкотиться якнайдалі.

Ігровий матеріал: стіл, дві пінг-понгові кульки різного кольору, два кубики (ґудзики) відповідних ко­льорів.

Хід гри

Діти розподіляються на пари, й кожен обирає свою пінг-понгову кульку з-поміж тих, що лежать на просте­леній на столі стрічці. За командою вихователя, діти вди­хають повітря через ніс і з ротовим видихом дмуть на свою кульку. На місці, де вона зупиниться, ставлять збо­ку кубик або кладуть ґудзик відповідного кольору.

  "Совонька-сова"

Мета: формувати в дітей практичні вміння та навич­ки, які сприяють зміцненню дихальної системи.

Завдання: розвивати корекцію руху рук з дихаль­ними рухами груднини, сприяти поліпшенню функцій ди­хання.

Правила гри: виграє той, хто жодного разу не помилиться.

Хід гри

Діти сидять півколом біля ведучого. На сигнал "День!" повільно повертають голову правобіч-лівобіч. На сиг­нал "Ніч!" дивляться вперед і змахують руками-"крилами". Опускаючи їх донизу, протяжно, без напруги, промов­ляють: "У-у-ф-ф". Гра повторюється 2-4 рази.

"Завбачливі хом'ячки"

Мета: формувати в дітей основи знань про роботу органів дихання.

Завдання: вчити носового дихання та координації рухів.

  Матеріал: два стільці, аркуші паперу, 4-5 фантів ("зернин").

Правила гри: виграє той, хто перейде "болото" й перенесе всі зернини.

Хід гри

Ведучий розповідає дітям, що хом'ячки зберігають за­паси їжі між щічок. Пропонує малим стати хом'ячками й перенести через "болото" "зернини". Кожен учасник гри бере в руку фант ("зернину"), надимає щоки й рухається від стільця до стільця (долає "болото") по розкладених на підлозі аркушах паперу ("купинах"). Залишивши фант на стільці, плескає себе по щоках, видихаючи повітря, й по "купинах" повертається назад. Так переносить на про­тилежний бік усі зернини. Ведучий стежить за виконан­ням завдання. Той, хто не помилився, отримує приз.

  "Літак-літачок"

Мета: формувати в дітей практичні вміння та навич­ки правильного дихання (глибина, ритм).

Завдання: сприяти насиченню легень киснем, зміц­нювати м'язи рук та груднини; координувати рухи в про­сторі.

Правила гри: виконувати рухи за змістом гри, не наштовхуватися на інших гравців.

Хід гри

Ведучий показує, як імітувати рух літака: розводить руки в сторони долонями догори, піднімає голову — вдих. Повертається вбік і, вимовляючи: "У-у-у", видихає; стає прямо, опустивши руки — пауза (і т. д.).

Дитина повторює рухи за дорослим 2-3 рази. Потім ведучий промовляє слова, а дитина виконує рухи само­стійно по 2-4 рази в кожний бік у ритмі слів: "Літак-літачок починає свій політ" — розводить руки в сторони: піднімає голову й робить вдих. "Яправоруч полечу"— повертається праворуч, видихає: "У-у-у". "Я ліворуч полечу"—повертається ліворуч, видихає: "У-у-у". "При­землюся"— стає прямо й опускає руки (пауза).

 "Потяг із кавунами" 

Мета: формувати в дітей основи знань про власне здоров'я.

Завдання: поліпшувати глибину та ритм дихання; зміцнювати м'язи рук та плечового поясу; вчити узго­джувати власні дії з діями інших гравців.

Правила гри: вимовляти звуки й узгоджувати їх з ігровими діями, виконуваними на сигнал вихователя.

Матеріал: 3-4 різноколірні м'ячі.

Хід гри

Діти сідають кружка на килимі. Ведучий, що всереди­ні, кидає по колу м'яча одному з гравців. Той перекидає м'яча сусідові — "кавуни" завантажують у вагони потяга. Коли м'яч повертається до першого гравця, він кидає його ведучому. Всі кавуни завантажено, діти підводять­ся й промовляють: "Гу-гу-гу", — потяг починає рухатися: діти виконують кругові рухи руками. Через 1,5-2 хв зу­пиняються й вимовляють: "Ш-ш-ш".

 "Пір'їнки"

Мета: формувати, зберігати, зміцнювати й віднов­лювати фізичне здоров'я дітей.

Завдання: вправляти у правильному носовому ди­ханні, зміцнювати дихальні м'язи.

Правила гри: розпочинати змагання на сигнал ви­хователя.

Ігровий матеріал: 4стільці, 2мотузки, 10жму­тиків пір'їнок, зв'язаних по 3-4 штуки.

Хід гри

Поміж стільців натягують мотузку з прив'язаними до неї жмутиками пір'їнок на відстані 10 см один від одно­го. Учасники гри розподіляються на два гурти й розта­шовуються обабіч мотузки навпроти пір'їнок на відстані 50 см. На сигнал вихователя, глибоко вдихнувши повіт­ря носом, по­тужним видихом здмухують пір'їнки. Щоб зробити потуж­ний видих, губи треба скласти

трубочкою, а щоки надути. Перемагає та команда, в якої пір'їнки злетять угору швидше. В таку гру доцільно гра­ти з дітьми, хворими на респіраторний алергоз, бронхі­альну астму, астматичний бронхіт.

 "Кулька луснула"

Мета: формувати в дітей навички грудно-черевного дихання; вчити правильно стулювати уста.

Завдання: вчити включати носове дихання, дбай­ливо ставитися до органа нюху.

Правила гри: за правильно виконане завдання гравець отримує фант.

Хід гри

Діти сидять півколом. Ведучий пропонує "надути куль­ку". Надуваючи кульку, діти широко розводять руки в сторони й глибоко вдихають носом. Видихаючи повітря в уявну кульку через рот, вимовляють: "Ф-ф-ф'\ повіль­но з'єднуючи долоні під "кулькою". Потім на оплеск ве­дучого "кулька лускається" — діти плещуть у долоні. З кульки виходить повітря—діти вимовляють: витягаючи губи трубочкою, й кладуть руки на коліна.

Кульку "надимають" 2-5 разів. Ведучий стежить, щоб видих був глибокий, а під час гри діти не збуджувалися надмірно.

 "Булькання"

Мета: виховувати в дітей потяг до здорового спосо­бу життя.

Завдання: відновлювати носове дихання, форму­вати ритмічний видих, поглиблювати його.

Правила гри: діти на сигнал вихователя дують че­рез соломинку.

Матеріал: склянки, на третину на­повнені водою, соломинки (трубочки для коктейлю), фанти (жетони).

Хід гри

Біля кожної дитини на столі стоїть склянка з водою та соломинкою. Вихо­ватель показує, як правильно видувати повітря через соломинку, щоб отримати тривале булькання (глибоко вдихати через ніс, потім ро­бити глибокий довгий видих через соломинку). Після підготовчих спроб діти на сигнал ведучого вдихають но­сом повітря й дують через трубочку у воду — булькають нею. Переможець отримує фант.

 

Категория: страничка учителя-логопеда | Добавил: Педагог
Просмотров: 847 | Загрузок: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 62
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0